cz  |  

Fotovýprava za snímky z karnevalového reje v Benátkách

PROGRAM

Brzký ranní příjezd nám umožní zastihnout ospalé Benátky. Velké kouzlo má rybí trh, kde lze pořídit snímky s neopakovatelnou atmosférou. Pak je možné využít dopoledního času a lodí se dopravit na slavné ostrovy Burano a Murano, nebo se rozejít uličkami a nenechat si ujít probouzející se město.

Po jedenácté hodině již začne být v ulicích Benátek rušno. Po městě se začnou procházet a pózovat v malých skupinkách účastníci karnevalu v maskách. Je určitě zajímavé, že i kdybyste jezdili na karneval každý rok, vždy Vás překvapí nové a nové kostýmy, masky a kroje. Benátčané si velmi zakládají na tom, aby každý rok vypadal tak, jako byste na karnevalu byli poprvé.

Program je volný a můžete tedy využít k focení i zábavě jak oficiální nabídku akcí organizovanou městem, tak i pouliční rej, který v uličkách i náměstích probíhá spontánně celý den.

CO JE V CENĚ

přeprava klimatizovaným autobusem s DVD přehrávačem, mapka Benátek, přítomnost doprovodu-lektora.
Cena nezahrnuje cestovní pojištění.

PRO KOHO

akce je vhodná pro každého, kdo chce vidět karneval na vlastní oči – ať už se jedná o fotografa, či nefotícího účastníka. Jedinou podmínkou je zvládnout trochu nepohodlí – spánek je naplánován na dobu, kdy se přepravujeme na karneval a z karnevalu, tedy v autobuse.

HISTORIE KARNEVALU

Historie karnevalů sahá do dob dávno před křesťanstvím. Hromadné taneční veselí bylo vždy spojováno s nejrůznějšími rituály. Například se slavnostmi pohřbívání zimy a vítání jara. Ve starém Řecku a Římě byly přímými předchůdci karnevalů bakchanálie k poctě římského boha vína a úrody Bakcha, v Řecku Dionýsa.
Název karneval se ustálil koncem jedenáctého století v italských Benátkách. Tam se v té době každoročně konaly zábavy zvané carmen levare, což znamená zpívat a veselit se před následujícím postním obdobím. Těchto slavností se však účastnily pouze horní společenské vrstvy.
Až koncem patnáctého století získávají italské karnevaly a především ten benátský novou tvář. Jeho hlavní součástí se staly masky. Původně šlo o takzvanou punčochovou slavnost, na níž se příslušníci střední třídy předváděli v pestrém reji v různobarevných punčochových kalhotách. Pak se přidaly opravdové masky. Zaručovaly anonymitu a tím také neomezený flirt a sexuální dobrodružství. Nikdo nikoho nepoznal a vše bylo dovoleno. Na několik dní zmizely sociální rozdíly a Benátčané se věnovali nevázané zábavě. Podle některých výkladů má slovo maska původ v langobardském termínu (Langobardi dobyli severní Itálii v roce 572 a založili zde království Lombardie) a označuje duši zemřelého. Podle jiné verze se název maska odvozuje od arabského mascara, což znamená šprýmař nebo šašek. Období velkého rozkvětu zažíval benátský karneval v osmnáctém století, kdy se do města sjížděly tisícové davy návštěvníků z celé Evropy podobně jako dnes. Koncem osmnáctého století v době úpadku Benátské republiky však zasáhl Vatikán. Zvláštním výnosem proti pokleslým mravům karnevaly zrušil. Na jejich obnovenou moderní premiéru si musely Benátky počkat až do konce osmdesátých let minulého století.

Masky benátského karnevalu

Benátský karneval je v Evropě nejslavnější. Karnevaly v Římě, ve Viareggio nedaleko Florencie, ve francouzské Nice či v různých německých městech se s ním nemohou srovnávat. V Benátkách nejde jen o veselí. Benátské masky mají historickou tradici. Jsou krásné, romantické a většina z nich něco vyjadřuje. Vracejí se do dob slávy Benátek a mnohé z nich jsou velmi cenné. Mezi ty klasické patří porcelánové masky a škrabošky a zlacené masky. Dále bautta skládající se z černé peleríny s kapucí, bílé nebo černé masky na obličej a třírohého klobouku. Převleky znázorňující benátská dóžata jsou často originály nedozírné ceny. Nejstarší kostýmy a masky, které jsou rodinným majetkem a mnohdy pocházejí ze sedmnáctého či osmnáctého století, často provází osobní strážce, který má zabránit jejich poničení veselým davem. Jejich hodnota dosahuje řádově desítek až stovek tisíc korun.

Různá témata

Doba konání benátského karnevalu závisí na Velikonocích, které jsou pohyblivým svátkem a slaví se vždy první neděli po jarním úplňku. Popeleční středa zahajuje čtyřicet dní předvelikonočního půstu a do té doby musí karnevalové veselí skončit. Úvodní ceremoniál benátského karnevalu se vždy odehrává v srdci Benátek na Náměstí svatého Marka. Z obrovské papírové holubice vzlétnou do vzduchu tisíce barevných papírků a konfet. Na rozdíl od brazilského karnevalu ten benátský nemá pevný program. Pouze je předem vyhlášeno téma, aby se návštěvníci mohli přizpůsobit a převleky ladili pokud možno ve stejném tónu. Klasické masky však zůstávají na každém karnevalu.


© 2010-2016 InterPhotoTravel.com. All rights reserved.